ADTEC | ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง

ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง

ข่าวใหม่

ข่าวเด่น

ข่าวกิจกรรม

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


10

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระกเกียรติฯ

โดยทันตแพทย์ วิจิตร ธรานนท์

 

11

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ

 

12

      เข้าเฝ้าถวายรากฟันเทียมไทย ช่อง3

13

รากฟันเทียมฟันยิ้ม

 

14

รายการเจาะใจ
รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
ตอนที่ 1

 

15

รายการเจาะใจ
รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
ตอนที่ 2

16

ผู้เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ

 

ชุดเครื่องมือฝังรากฟันเทียม

 

ชุดรากฟันเทียม "ฟันยิ้ม"

 

 

18

แนะนำรากฟันเทียมแอดเทค

 

 

17

รายการ ฟ้าห่มดิน
รากฟันเทียม

 


แนะนำการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม

"การดูแลรากฟันเทียม" 

 

19

รายการฉลาดล้ำ รากฟันเทียม

  20
MCOT รากฟันเทียม
ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง

NBT สัมภาษณ์ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ 


ผศ.ทพ. วิจิตร ธรานนท์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC)พูดถึง รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งการพัฒนาวิจัยรากฟันเทียม  รวมทั้งงานประดิษฐ คิดค้นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้คณะแพทย์ ได้ต่อยอดพัฒนารากฟันเทียม ไปถึงการทำเลนส์แก้วตาเทียม เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษาสุขภาพที่ไม่ต้องเสียค่าใช้แพง


ผศ.ทพ. วิจิตร ธรานนท์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) ถึง พระราชทานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ออกรักษาราษฎร และโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 


ผศ.ทพ. วิจิตร ธรานนท์ ผู้อำนวยการ Adtec ให้สัมภาษณ์รายการ Thailand today ช่อง NBT WORLD 

 

 • รากเทียม

 • ct-san-เล็ก

 • ct-san-เล็ก

icon4 ทันตกรรมทั่วไป icon5 Micro CT-SCAN
icon4 ทันตกรรมเพื่อความงาม icon3 ทันตกรรมรากเทียม

ADTEC ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง

ติดต่อเรา

 • ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1, 02-564-7000
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
 
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }