ADTEC | โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน

โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC)

ข่าวใหม่

ข่าวเด่น

ข่าวกิจกรรม

โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ  โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC)

laste

ข่าวสัมภาษณ์ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์


10

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระกเกียรติฯ

โดยทันตแพทย์ วิจิตร ธรานนท์

 

11

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ

 

12

      เข้าเฝ้าถวายรากฟันเทียมไทย ช่อง3

13

รากฟันเทียมฟันยิ้ม

 

14

รายการเจาะใจ
รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
ตอนที่ 1

 

15

รายการเจาะใจ
รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
ตอนที่ 2

 

       

NBT สัมภาษณ์ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ 


ผศ.ทพ. วิจิตร ธรานนท์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC)พูดถึง รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งการพัฒนาวิจัยรากฟันเทียม  รวมทั้งงานประดิษฐ คิดค้นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้คณะแพทย์ ได้ต่อยอดพัฒนารากฟันเทียม ไปถึงการทำเลนส์แก้วตาเทียม เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษาสุขภาพที่ไม่ต้องเสียค่าใช้แพง


ผศ.ทพ. วิจิตร ธรานนท์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) ถึง พระราชทานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ออกรักษาราษฎร และโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 


ผศ.ทพ. วิจิตร ธรานนท์ ผู้อำนวยการ Adtec ให้สัมภาษณ์รายการ Thailand today ช่อง NBT WORLD 

 

 • รากเทียม

 • ct-san-เล็ก

 • ct-san-เล็ก

icon4 ทันตกรรมทั่วไป icon5 Micro CT-SCAN
icon4 ทันตกรรมเพื่อความงาม icon3 ทันตกรรมรากเทียม

โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }