ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง

ข่าวใหม่

ข่าวเด่น

ข่าวกิจกรรม

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


10

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระกเกียรติฯ

โดยทันตแพทย์ วิจิตร ธรานนท์

 

11

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ

 

12

      เข้าเฝ้าถวายรากฟันเทียมไทย ช่อง3

13

รากฟันเทียมฟันยิ้ม

 

14

รายการเจาะใจ
รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
ตอนที่ 1

 

15

รายการเจาะใจ
รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
ตอนที่ 2

16

ผู้เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ

 

ชุดเครื่องมือฝังรากฟันเทียม

 

ชุดรากฟันเทียม "ฟันยิ้ม"

 

 

18

แนะนำรากฟันเทียมแอดเทค

 

 

17

รายการ ฟ้าห่มดิน
รากฟันเทียม

 


แนะนำการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม

"การดูแลรากฟันเทียม" 

 

19

รายการฉลาดล้ำ รากฟันเทียม

  20
MCOT รากฟันเทียม
ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง

Untitled-3 ลงสไลด์

 • รากเทียม

 • ct-san-เล็ก

 • ct-san-เล็ก

icon4 ทันตกรรมทั่วไป icon5 Micro CT-SCAN
icon4 ทันตกรรมเพื่อความงาม icon3 ทันตกรรมรากเทียม

ADTEC ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง

ติดต่อเรา

 • ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1, 02-564-7000
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }