shadow

ไม่มีหมวดหมู่

Featuredโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุประจำปี 2563 โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขึ้นสูง 
ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในการบดเคี้ยวอาหาร 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 
และ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
เพื่อให้มีการเข้าถึงการให้บริการ การรักษา และฟื้นฟูสุภาพช่องปากของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ดังนั้นทางโปรแกรมฯ จึงได้จัดทำ โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุประจำปี 2563 ต่อเนื่องจากปี 2561 
เป้าหมายการให้บริการ จำนวน 700 ราย ทั่วประเทศ

โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติหรือสภาวะดังนี้
1.อายุ 60 ปีขึ้นไป
2.สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามในการรักษา
3.สูญเสียฟันบดเคี้ยวแต่ยังมีฟันคู่สบในตำแหน่งตรงกันข้าม (ฟันกราม)
4.ต้องมีสภาพกระดูกและเหงือกที่เหมาะสมและพอเพียง

ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -30 กันยายน 2563
ที่คลินิกทันตกรรม ADTEC และหน่วยบริการเครือข่ายทั่วประเทศดังนี้

ภาคเหนือ
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ : จังหวัด เชียงราย
รพ.แพร่ : จังหวัด แพร่
รพ.น่าน : จังหวัด นาน
รพ.แม่วงก์ : จังหวัด นครสวรรค์
รพ.ค่ายจิรประวัติ : จังหวัด นครสวรรค์
รพ.พิจิตร : จังหวัด พิจิตร
รพ.สันป่าตอง : จังหวัด เชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รพ.เทพรัตน์ : จังหวัด นครราชสีมา
รพ.สิรินธร ขอนแก่น : จังหวัด ขอนแก่น
คณะทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น : จังหวัด ขอนแก่น
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ : จังหวัด อุบลราชธานี
รพ.มะเร็งอุบลราชธานี : จังหวัด อุบลราชธานี
รพ. ยโสธร : จังหวัด ยโสธร
รพ.มุกดาหาร : จังหวัด มุกดาหาร
รพ.สุรินทร์ : จังหวัด สุรินทร์
รพ.อำนาจเจริญ : จังหวัด อำนาจเจริญ
รพ.ศรีสะเกษ : จังหวัด ศรีสะเกษ
รพ.โนนคูณ : จังหวัด ศรีสะเกษ
รพ.นครพนม : จังหวัด นครพนม

ภาคตะวันออก
รพ.ระยอง : จังหวัด ระยอง
รพ.ชลบุรี : จังหวัด ชลบุรี

ภาคใต้
รพ.หาดใหญ่ : จังหวัด สงขลา
รพ.สงขลา : จังหวัด สงขลา
รพ.สตูล : จังหวัด สตูล
รพ.ตรัง : จังหวัด ตรัง
รพ.ตะกั่วป่า : จังหวัด พังงา
รพ.พังงา : จังหวัด พังงา
รพ.สุราษฎร์ธานี : จังหวัด สุราษฎร์ธานี
รพ.ยะลา : จังหวัด ยะลา
รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ : จังหวัดนราธิวาส

ภาคกลาง
สถาบันประสาทวิทยา : จังหวัด กรุงเทพ
มูลนธิทันตนวัตกรรม : จังหวัด กรุงเทพ
ร.พ.สงฆ์ : จังหวัด กรุงเทพ
รพ.ตำรวจ : จังหวัด กรุงเทพ
รพ.บ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) : จังหวัด สมุทรสาคร
คลินิกทันตกรรมแอดเทค : จังหวัด ปทุมธานี

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์
02-564-6960-1
email : info@adtec.or.th
line ID: adtec-clinic

ประกาศรับสมัคร โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Thailand MED TECH Excellence Fund -TMTE Fund)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง​ 30​ พ.ย.​ 62​

โดยความร่วมมือของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย 7 หน่วยงานสำคัญ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และหน่วยส่งเสริมพัฒนาการวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เดิม) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยมุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ไทยและการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยในประเทศเพื่อทดแทนสินค้านำเข้า และผลิตนวัตกรรมใหม่สู่ตลาดโลก

สมัครได้ที่ www.tmtefund.org​​
สอบถาม​ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่​ กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษาสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร​ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์​ วิจัย​ และนวัตกรรม​
โทร: 02​ 610 5330-1

http://adtec.or.th/wp-content/uploads/POSTERโครงการTMTEFund2563.pdf

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) สานต่อโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม “รักษ์ฟัน” ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวัย เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป จำนวน ๑๐๐ คน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ศลช. ได้ลงนามความร่วมมือในเครือข่ายวิจัย พัฒนา วิเเคราะห์ทดสอบและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์ 3 หน่วยงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ศลช. ได้ลงนามความร่วมมือในเครือข่ายวิจัย พัฒนา วิเคราะห์ทดสอบและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์ 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศลช. กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน , ศลช. กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , ศลช. กับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่่ผ่านมา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน ) ร่วมสนับสนุน กิจกรรม “รักษ์ฟัน”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน ) ร่วมสนับสนุน กิจกรรม “รักษ์ฟัน” ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวัย ภายใต้ โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. ที่ห้องประชุม Auditrorium อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี