ข่าวสารแอดเทค | ADTEC
IMG_0007
February 27th, 2013

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร เยี่ยมชมแอดเทค

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ข่าวสารแอดเทค

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (Adtec) สถาบันวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ด้านทันตกรรม

IMG_30761
January 19th, 2013

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนงานนวัตกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์จากงานวิจัยของประเทศไทย ณ.ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ข่าวสารแอดเทค

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนงานนวัตกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์จากงานวิจัยของประเทศไทย วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ภายใต้การบูรณาการแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ(Country Strategy) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ? ๒๕๖๑ ข้อ ๘

Untitled-1
December 19th, 2012

ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (Adtec) เข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ข่าวสารแอดเทค

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ เข้าพบ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นพ. บุญชัย สมบูรณ์สุข

IMG_5867-150x150
February 29th, 2012

พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีรับมอบใบรับรองจัดการคุณภาพ ISO 13485

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ข่าวสารแอดเทค

พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีรับมอบใบรับรองจัดการคุณภาพ ISO 13485 (26/05/54) ???? ???? ???? ??

AAC_6691-150x150
February 29th, 2012

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงสาธารณสุข

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ข่าวสารแอดเทค

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงสาธารณสุข วันจันทร์ที่ 12 ก.ย. 54 โรงแรมสยามซิตี้  

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }