ข่าวสารแอดเทค | ADTEC - Part 3
IMG_0124-300x225
May 15th, 2011

สธ. จับมือ วท. ฝังรากฟันเทียมฟรี 8,400 ราย เฉลิมพระเกียรติในหลวง

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ข่าวสารแอดเทค

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยแพทย์หญิงวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมการแพทย์ และศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิงท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรม

IMG_0504
March 20th, 2011

คณะผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง(ADTEC)

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ข่าวสารแอดเทค

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2555 เวลา 13.00 คณะผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกระดูกและเนื้อเยื่อและห้องคลินิกทันตกรรมของแอดเทค

rakfann
January 14th, 2011

ในหลวง พระราชทานชื่อรากฟันเทียม ข้าวอร่อย

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ข่าวสารแอดเทค

วันที่ 24 มิ.ย. 54 ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.)ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ แถลงข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อรากฟันเทียม?ข้าวอร่อย?

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }