shadow

ข่าวสารแอดเทค

พิธีงานแถลงข่าว รายงานโครงการรากฟันเทียม

พิธีงานแถลงข่าว รายงานโครงการรากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 วันที่ 12 มีนาคม 2552 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

????

????

????

สธ. จับมือ วท. ฝังรากฟันเทียมฟรี 8,400 ราย เฉลิมพระเกียรติในหลวง

IMG_0145-300x225

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี พร้อมด้วยแพทย์หญิงวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมการแพทย์ และศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ผู้อำนวยการ หน่วยทันตกรรม พระราชทาน ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวร่วมเปิดโครงการรากฟันเทียม และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการฝังรากฟันเทียม ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Read More

คณะผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง(ADTEC)

IMG_0496

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2555 เวลา 13.00 คณะผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกระดูกและเนื้อเยื่อและห้องคลินิกทันตกรรมของแอดเทค

Read More