บริการทางด้านทันตกรรม | ADTEC
July 5th, 2013

รับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 15 ท่าน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รีบสมัครเข้ามานะคะ

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ บริการทางด้านทันตกรรม

รับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 15 ท่าน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รีบสมัครเข้ามานะคะ

กด
February 29th, 2012

ทันตกรรมรากเทียม

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ บริการทางด้านทันตกรรม

การปลูกรากฟันเทียมเป็นวิธีการสมัยใหม่ในการแทนที่รากฟันจริงตามธรรมชาติโดยทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกรองรับ ฟันซึ่งจะสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่ฟันที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป (อาจเป็นครอบฟันสะพานฟัน หรือแผงฟันปลอมแบบถอดออกได้) โดยรากฟันเทียมที่ใช้ผลิตจากวัสดุไททาเนียมที่ได้รับการวิจัยว่า ไม่ก่อให้เกิด ปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกายมนุษย์หรือผลข้างเคียงใดๆ การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป  การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีและแบบทันทีพร้อมครอบฟัีน

IMG_3159
February 14th, 2012

ทันตกรรมจัดฟัน

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ บริการทางด้านทันตกรรม

การจัดฟันเป็นทันตกรรมสาขาหนึ่งซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียงตัวของฟันเนื่องจากฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อรูปหน้าประสิทธิภาพและวิธีการบดเคี้ยว และความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดฟัน ซึ่งปัญหาต่างๆที่ควรเข้ารับการจัดฟันมีดังนี้ ฟันเก (Over Crowding) ภาวะสบลึก (Deep overbite) ภาวะสบเปิดหรือการสบฟันหน้าไม่สนิท (Open bite) ขากรรไกรบนยื่น (Over jet) ขากรรไกรล่างยื่น (Under-bite) การสบฟันแบบไขว้ (Cross-bite Occlusion) ช่องว่างระหว่างฟัน

Fluorosis_child
February 14th, 2012

ทันตกรรมปริทันต์

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ บริการทางด้านทันตกรรม

การรักษารากฟันเป็นทันตกรรมแขนงหนึ่งที่มุ่งเน้นด้านการรักษารากฟันและเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟันซึ่งสาเหตุโดยทั่วไปเกิดเนื่องมาจากการติดเชื้อบริเวณปลายรากฟันหรือเกิดจากการหักร้าว หรือผุ ลึกลงไปจนถึงชั้นเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟันซึ่งมีเส้นประสาท และเส้นเลือดอยู่ก่อให้เกิดอาการปวดและบวมที่บริเวณนั้นบางครั้งอาจเกิดความเสียหายต่อกระดูกขากรรไกรหรือกล้ามเนื้อ รวมถึงการติดเชื้อ และการอักเสบในโพรงฟันการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงทีจึงมีความสำคัญและช่วยให้ผู้ป่วยยังคงสามารถเก็บฟันซี่นั้นได้ โดยไม่ต้องถูกถอนทิ้งไปโดยใน?อดีตปัญหาเหล่านี้มักจะได้รับการแก้ไขด้วยการถอนฟันซี่นั้นทิ้งไป แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการรักษาทางทันตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีด้านเทคนิค วัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรมที่ช่วยให้สามารถรักษาอาการดังกล่าวได้ด้วยการรักษารากฟันซึ่งช่วยให้ผู้เข้ารับบริการไม่ต้องสูญเสียฟันซี่นั้นไป

กด
February 14th, 2012

ทันตกรรมประดิษฐ์

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ บริการทางด้านทันตกรรม

ทันตกรรมประดิษฐ์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปและแก้ไขปัญหาฟันที่เปราะบางหรือแตกหักซึ่งมีวิธีการต่างๆ ดังนี้ การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอมแบบถอดได้ ประโยชน์ของทันตกรรมประดิษฐ์ ช่วยป้องกันการเคลื่อนหรือล้มของฟันซี่ข้างเคียง ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของการถูกทำลายของเนื้อเยื่อโดยรอบ ลดปัญหาความยุ่งยากในการทำความสะอาดฟัน ฟันผุ และโรคเหงือก เนื่องจากฟันล้มหรือฟันเคลื่อนที่ไปยัง บริเวณที่ว่าง ช่วยเสริมสร้างบุคลิกและรอยยิ้มที่สวยงาม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร อาจสามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการพูด ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของรูปหน้าเนื่องจากการสูญเสียฟัน ประเภทของการบูรณะฟันและการทดแทนฟันที่สูญเสียไป การทำสะพานฟัน   เป็นอีกวิธีการหนึ่งทางทันตกรรมที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปแบบติดแน่นถาวร ด้วยการติดยึดครอบฟันบนฟันซี่ข้างเคียงและเชื่อมต่อด้วยฟันปลอมระหว่างครอบฟันที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป ครอบฟันมีลักษณะเหมือนฟันตามธรรมชาติ ใช้ครอบบนฟันจริง เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรง ปรับปรุงรูปร่างและสีให้มีความสวยงามใช้เป็นตัวยึดสะพายฟัน และใช้เพื่อครอบบนรากฟันเทียม   แผงฟันปลอมเป็นการทดแทนฟันแบบถอดออกได้ โดยทั่วไปฐานฟันปลอมสามารถทำได้ด้วยพลาสติกและโลหะ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เข้ารับบริการ

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }