shadow

บริการทางด้านทันตกรรม

ทันตกรรมรากเทียม

การปลูกรากฟันเทียมเป็นวิธีการสมัยใหม่ในการแทนที่รากฟันจริงตามธรรมชาติโดยทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกรองรับ ฟันซึ่งจะสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่ฟันที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป (อาจเป็นครอบฟันสะพานฟัน หรือแผงฟันปลอมแบบถอดออกได้) โดยรากฟันเทียมที่ใช้ผลิตจากวัสดุไททาเนียมที่ได้รับการวิจัยว่า ไม่ก่อให้เกิด ปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกายมนุษย์หรือผลข้างเคียงใดๆ

 • การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป
 •  การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีและแบบทันทีพร้อมครอบฟัีน

  Read More

ทันตกรรมจัดฟัน

การจัดฟันเป็นทันตกรรมสาขาหนึ่งซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียงตัวของฟันเนื่องจากฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อรูปหน้าประสิทธิภาพและวิธีการบดเคี้ยว และความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดฟัน ซึ่งปัญหาต่างๆที่ควรเข้ารับการจัดฟันมีดังนี้

 • ฟันเก (Over Crowding)
 • ภาวะสบลึก (Deep overbite)
 • ภาวะสบเปิดหรือการสบฟันหน้าไม่สนิท (Open bite)
 • ขากรรไกรบนยื่น (Over jet)
 • ขากรรไกรล่างยื่น (Under-bite)
 • การสบฟันแบบไขว้ (Cross-bite Occlusion)
 • ช่องว่างระหว่างฟัน

  Read More

ทันตกรรมปริทันต์

การรักษารากฟันเป็นทันตกรรมแขนงหนึ่งที่มุ่งเน้นด้านการรักษารากฟันและเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟันซึ่งสาเหตุโดยทั่วไปเกิดเนื่องมาจากการติดเชื้อบริเวณปลายรากฟันหรือเกิดจากการหักร้าว หรือผุ ลึกลงไปจนถึงชั้นเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟันซึ่งมีเส้นประสาท และเส้นเลือดอยู่ก่อให้เกิดอาการปวดและบวมที่บริเวณนั้นบางครั้งอาจเกิดความเสียหายต่อกระดูกขากรรไกรหรือกล้ามเนื้อ รวมถึงการติดเชื้อ และการอักเสบในโพรงฟันการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงทีจึงมีความสำคัญและช่วยให้ผู้ป่วยยังคงสามารถเก็บฟันซี่นั้นได้ โดยไม่ต้องถูกถอนทิ้งไปโดยใน?อดีตปัญหาเหล่านี้มักจะได้รับการแก้ไขด้วยการถอนฟันซี่นั้นทิ้งไป แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการรักษาทางทันตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีด้านเทคนิค วัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรมที่ช่วยให้สามารถรักษาอาการดังกล่าวได้ด้วยการรักษารากฟันซึ่งช่วยให้ผู้เข้ารับบริการไม่ต้องสูญเสียฟันซี่นั้นไป

Read More

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปและแก้ไขปัญหาฟันที่เปราะบางหรือแตกหักซึ่งมีวิธีการต่างๆ ดังนี้

 • การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม
 • ครอบฟัน
 • สะพานฟัน
 • ฟันปลอมแบบถอดได้

ประโยชน์ของทันตกรรมประดิษฐ์

 • ช่วยป้องกันการเคลื่อนหรือล้มของฟันซี่ข้างเคียง
 • ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของการถูกทำลายของเนื้อเยื่อโดยรอบ
 • ลดปัญหาความยุ่งยากในการทำความสะอาดฟัน ฟันผุ และโรคเหงือก เนื่องจากฟันล้มหรือฟันเคลื่อนที่ไปยัง
  บริเวณที่ว่าง
 • ช่วยเสริมสร้างบุคลิกและรอยยิ้มที่สวยงาม
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร
 • อาจสามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการพูด
 • ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของรูปหน้าเนื่องจากการสูญเสียฟัน

ประเภทของการบูรณะฟันและการทดแทนฟันที่สูญเสียไป

545

การทำสะพานฟัน   เป็นอีกวิธีการหนึ่งทางทันตกรรมที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปแบบติดแน่นถาวร ด้วยการติดยึดครอบฟันบนฟันซี่ข้างเคียงและเชื่อมต่อด้วยฟันปลอมระหว่างครอบฟันที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป

Crowns

ครอบฟันมีลักษณะเหมือนฟันตามธรรมชาติ ใช้ครอบบนฟันจริง เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรง ปรับปรุงรูปร่างและสีให้มีความสวยงามใช้เป็นตัวยึดสะพายฟัน และใช้เพื่อครอบบนรากฟันเทียม

 

2-fe2afffb97

แผงฟันปลอมเป็นการทดแทนฟันแบบถอดออกได้ โดยทั่วไปฐานฟันปลอมสามารถทำได้ด้วยพลาสติกและโลหะ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เข้ารับบริการ

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมแบบทั่วไปจะหมายถึง การตรวจสภาพช่องปากและฟัน การทำความสะอาดและการรักษาสภาพเหงือกและฟัน เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีและสามารถมีอายุการใช้งานได้นานๆ ซึ่งประกอบไปด้วย

การตรวจวินิจฉัยโรค

DSC_0270222

  การตรวจวินิจฉัยเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งสำหรับทันตกรรมสมัยใหม่่เพื่อการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

Scaling

  การขูดหินปูนและขัดฟัน การขูดหินปูนเป็นวิธีการทางทันตกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยกำจัดคราบหินปูนที่ติดบนผิวฟันซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุและโรคเหงือกอักเสบส่วนการขัดฟันจะช่วยให้ฟันกลับมาเงางามได้ดังเดิม

 

 

 

dental-fillingsd

การอุดฟัน การอุดฟันเป็นส่วนหนึ่งของทันตกรรมแบบทั่วไปที่เป็นที่รู้จักกันดีโดยจะเป็นการกรอบบริเวณที่ผุออกแล้วจึงทำการอุดด้วยทันตวัสดุ เช่น วัสดุอมัลกัม วัสดุเรซินสีเหมือนฟัน หรือ ในกรณีที่มีขนาดใหญ่มากๆ อาจจำเป็นต้องทำการอุดด้วยการทำ Inlays & Onlays