บริการทางด้านเทคนิค | ADTEC
ct san
August 5th, 2013

งานศัลยกรรมแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า (Orthognathic Surgery)

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ บริการทางด้านเทคนิค

งานศัลยกรรมแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า (Orthognathic Surgery) การให้บริการทางด้านศัลกรรมแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร และใบหน้าดังกล่าวจะมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการวางแผนการรักษา และผ่าตัด ได้แก่ เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางด้านการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีและแม่นยำ CT-Scan Orthognathic Surgery & Orthodontic   ?   ?  

DSC_0507
May 8th, 2013

ห้องปฏิบัติการกระดูกและเนื้อเยื่อ

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ บริการทางด้านเทคนิค

เนื่องจากในประเทศไทยขาดแคลนห้องปฏิบัติการทางกระดูกและเนื้อเยื่อดังนั้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงมหาวิทยาลัยที่ทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับกระดูกหรือวัสดุฝังในจึงจำเป็นต้องส่งออกไปเพื่อทดสอบยังต่างประเทศ ได้แก่ เยอรมันและสหราชอาณาจักร ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการพัฒนาบุคคลากรทางด้านนี้

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }