บริการให้คำปรึกษา | ADTEC
AE_ENISO135
April 11th, 2013

บริการให้คำปรึกษา การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 13485

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ บริการให้คำปรึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง เป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแรกที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 13485 สำหรับขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ จาก TUV SUD ประเทศเยอรมันและดำเนินการถ่ายทอดผลงานการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์สู่บริษัทเอกชน ตลอดจนให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่บริษัทเอกชน ที่ได้รับการถ่ายทอดผลงานการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ ให้ได้รับการรับรองระบบจัดการคุณภาพ ISO 13485 และ CE marking หลายบริษัทด้วยกัน

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }