shadow

ข่าวเด่น

ประกาศ !! โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC)

โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC)

logof

      ตามที่โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC) ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานทันตกรรมรากเทียม เพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับแผนทันตกรรมสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ที่ต้องการให้มีการเพิ่มการเข้าถึงการบริการ การส่งเสริม   การป้องกัน การรักษา และฟื้นฟูสภาพช่องปากของผู้สูงอายุได้จัดทำโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ โดยให้บริการฝังรากฟันเทียมฟรีให้กับผู้สูงอายุจำนวน 700 รายขึ้นในปี 2561 นั้น บัดนี้ทางโครงการได้มีผู้สูงอายุลงทะเบียนเข้ามาใช้บริการเต็มจำนวนแล้ว ดังนั้นทางโครงการจึงขอปิดรับ การให้บริการสำหรับปี 2561 และจะเปิดให้บริการรับลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

งาน “MEDICAL FAIR THAILAND” เมื่อวันที่ 6-8 ก.ย 60

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ. ทพ. วิจิตร ธรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง(ADTEC) เยี่ยมชมงานแสดงสินค้านานาชาติ ครั้งที่ 8 ในงาน “MEDICAL FAIR THAILAND” ระหว่างวันที่ 6-8 ก.ย ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย Messe Duesseldorf Asia

  1 2 3

 

4 5 6

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 60

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 60

DSC_2520 DSC_2527 DSC_2528

DSC_2529

DSC_2533 DSC_2534 DSC_2542

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ “ให้บริการปรึกษาการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือแพทย์โดยใช้ Common Submission Dossier Template (CSDT)

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ "ให้บริการปรึกษาการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือแพทย์โดยใช้ Common Submission Dossier Template (CSDT) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ๒โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 

ภาพบรรยากาศภายในงานประชุม

ADV_9370 ADV_9373 DSC_1491 DSC_1492
DSC_1495 DSC_1565 DSC_1564 DSC_1560
DSC_1557 DSC_1536 DSC_1529 DSC_1528
DSC_1523 DSC_1534 DSC_1553 ADV_9438