shadow

ข่าวเด่น

ประกาศ !! โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC)

โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC)

logof

      ตามที่โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC) ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานทันตกรรมรากเทียม เพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับแผนทันตกรรมสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ที่ต้องการให้มีการเพิ่มการเข้าถึงการบริการ การส่งเสริม   การป้องกัน การรักษา และฟื้นฟูสภาพช่องปากของผู้สูงอายุได้จัดทำโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ โดยให้บริการฝังรากฟันเทียมฟรีให้กับผู้สูงอายุจำนวน 700 รายขึ้นในปี 2561 นั้น บัดนี้ทางโครงการได้มีผู้สูงอายุลงทะเบียนเข้ามาใช้บริการเต็มจำนวนแล้ว ดังนั้นทางโครงการจึงขอปิดรับ การให้บริการสำหรับปี 2561 และจะเปิดให้บริการรับลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

งาน “MEDICAL FAIR THAILAND” เมื่อวันที่ 6-8 ก.ย 60

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ. ทพ. วิจิตร ธรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง(ADTEC) เยี่ยมชมงานแสดงสินค้านานาชาติ ครั้งที่ 8 ในงาน “MEDICAL FAIR THAILAND” ระหว่างวันที่ 6-8 ก.ย ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย Messe Duesseldorf Asia

  1 2 3

 

4 5 6

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 60

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 60

DSC_2520 DSC_2527 DSC_2528

DSC_2529

DSC_2533 DSC_2534 DSC_2542

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ “ให้บริการปรึกษาการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือแพทย์โดยใช้ Common Submission Dossier Template (CSDT)

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ "ให้บริการปรึกษาการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือแพทย์โดยใช้ Common Submission Dossier Template (CSDT) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ๒โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 

ภาพบรรยากาศภายในงานประชุม

ADV_9370 ADV_9373 DSC_1491 DSC_1492
DSC_1495 DSC_1565 DSC_1564 DSC_1560
DSC_1557 DSC_1536 DSC_1529 DSC_1528
DSC_1523 DSC_1534 DSC_1553 ADV_9438
   

 

ประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพ ทันตบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง ยึดหลักวิชาการ นวัตกรรม ทันสมัย สร้างสรร สู่สังคมไทย

ประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพ ทันตบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง "ยึดหลักวิชาการ นวัตกรรม ทันสมัย สร้างสรร สู่สังคมไทย " ชมรมผู้ช่วยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และชมรมเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย วันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ.โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ  โดยมี ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและวิทยากรบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมให้กับทันตบุคคลากรทั่วประเทศ  และ นางสาวรัตนา วรปัสสุ  ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (Adtec) บรรยายเรื่อง ยึดหลักวิชาการ นวัตกรรม ทันสมัย สร้างสรร สู่สังคมไทย ณ.ห้องประชุมราชเทวี Grand Ballroom โรงแรมเอเชียราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ

ยึดหลักวิชาการ นวัตกรรม ทันสมัย สร้างสรร สู่สังคมไทย ยึดหลักวิชาการ นวัตกรรม ทันสมัย สร้างสรร สู่สังคมไทย ยึดหลักวิชาการ นวัตกรรม ทันสมัย สร้างสรร สู่สังคมไทย ยึดหลักวิชาการ นวัตกรรม ทันสมัย สร้างสรร สู่สังคมไทย
ยึดหลักวิชาการ นวัตกรรม ทันสมัย สร้างสรร สู่สังคมไทย ยึดหลักวิชาการ นวัตกรรม ทันสมัย สร้างสรร สู่สังคมไทย ยึดหลักวิชาการ นวัตกรรม ทันสมัย สร้างสรร สู่สังคมไทย ยึดหลักวิชาการ นวัตกรรม ทันสมัย สร้างสรร สู่สังคมไทย