shadow

ข่าวใหม่

MEDICAL FAIR THAILAND 2019

MEDICAL FAIR THAILAND 2019
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ เข้าร่วมจัดแสดงบูธ กับ TCELS ในงาน Medical Fair Thailand 2019 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา วันที่ 11 -​ 13 กันยายน 2562 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตามลิงค์ https://bit.ly/2ZdHZ4h หรือ QR CODE
EMAIL : siripat@tcels.or.th

เมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2019

งานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ ครั้งที่ 9
https://www.medicalfair-thailand.com/th/

งานแสดงสินค้าอันดับ 1 ของประเทศไทย สำหรับอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ
ด้วยประวัติการจัดงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 งานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ในฐานะที่เป็นงานแสดงสินค้าด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ อันดับ 1 ของประเทศไทย ด้วยการมุ่งเน้นไปที่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมโรงพยาบาล การวินิจฉัยโรค เภสัชกรรม การแพทย์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ นำเสนอโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุด ให้กับบริษัทของท่านเพื่อโลดแล่นไปในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและสมาคมธุรกิจการค้าในอุตสาหกรรมอันเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงที่สุดของทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สมาพันธ์โรงพยาบาลอาเซียน (Asian Hospital Federation) และอื่นๆอีกมากมาย งานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ ถือเป็นเวทีที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจของท่าน

จัดงานโดยบริษัทเมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย งานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ ได้รับรูปแบบการจัดงานมาจากงานเมดิคอลแฟร์ เอเชีย และถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงสินค้าด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพชั้นนำและมีชื่อเสียงของโลก ภายใต้กลุ่มบริษัทเมสเซ่ ดุสซลดอร์ฟ – งานเมดิกา (MEDICA)

โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขึ้นสูง 
ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในการบดเคี้ยวอาหาร 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 
และ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
เพื่อให้มีการเข้าถึงการให้บริการ การรักษา และฟื้นฟูสุภาพช่องปากของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ดังนั้นทางโปรแกรมฯ จึงได้จัดทำ โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุประจำปี 2562 ต่อเนื่องจากปี 2561 
เป้าหมายการให้บริการ จำนวน ๗๐๐ ราย ทั่วประเทศ

โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติหรือสภาวะดังนี้
1.อายุ 60 ปีขึ้นไป
2.สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามในการรักษา
3.สูญเสียฟันกราม 1-2 ซี่ แต่ยังมีฟันคู่สบในตำแหน่งตรงกันข้าม 
4.ต้องมีสภาพกระดูกและเหงือกที่เหมาะสมและพอเพียง

ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562
ที่คลินิกทันตกรรม ADTEC และหน่วยบริการเครือข่ายทั่วประเทศดังนี้

ภาคเหนือ
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
รพ.แพร่
รพ.ลำปาง
รพ.น่าน
รพ.พิจิตร
รพ.แม่วงก์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รพ.เทพรัตน์
รพ.สิรินธร ขอนแก่น
คณะทันตแพทย ม.ขอนแก่น
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
รพ. ยโสธร
รพ.มุกดาหาร
รพ.สุรินทร์

ภาคตะวันออก
รพ.ขลุง
รพ.ระยอง

ภาคใต้
รพ.ค่ายธนะรัชต์
รพ.หาดใหญ่
รพ.สตูล
รพ.ตรัง
รพ.ตะกั่วป่า
รพ.สุราษฎร์ธานี
รพ.พังงา
รพ.สงขลา

ภาคกลาง
สถาบันประสาทวิทยา
มูลนิธิทันตนวัตกรรม
รพ.ตำรวจ
รพ.สงฆ์
รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
คลินิกทันตกรรมแอดเทค