ข่าวใหม่ | ADTEC
2
September 12th, 2018

งานประชุม Promoting I with I (Pitching Day) โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ข่าวใหม่

งานประชุม "More Than Just a Tech Licensing" การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ โดย ผู้แทนทีมวิจัยผู้ถ่ายทอดผลงาน และผู้แทนบริษัทเอกชนผู้สร้างผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ผศ.ส.พญ. ดร.มนชนก วิจารสรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณรัตติญา ศริดารา สำนักวิชาการ กองงานสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ที่ปรึกษาและอดีตผู้อำนวยการ ADTEC  คุณนริศชา ต่อสุทธิ์กนก ตัวแทน star Microelectronics Co.,Ltd. คุณยงยุทธ โฆธิพันธ์ ตัวแทนจาก iMed Laboratory Co.,Ltd Moderator ดร.รุ่งทิวา เปี่ยมทองคำ โปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร บรรยากาศภายในงานประชุม บนเวทีมีการพูดคุย

444
July 26th, 2018

TCELS จับมือร่วมกับ สวทช โดย NECTEC และ ITAP จัดงานสัมมนา “Standards for Software in Medical Devices : IEC 62304 – Software Life Cycle Processes and Other Relevant Standards”

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ข่าวใหม่

TCELS จับมือร่วมกับ สวทช โดย NECTEC และ ITAP จัดงานสัมมนา “Standards for Software in Medical Devices : IEC 62304 – Software Life Cycle Processes and Other Relevant Standards”  ในวันที่ 25 – 26 ก.ค. 2561 ณ SEAC Space : Amphitheatre Room 2nd Floor, Tower 2, FYI Center Building

12
February 13th, 2018

งานแถลงข่าว “โครงการบริการฝังรากฟันเทียมผู้สูงอายุ” (9/2/61) ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ (มีคลิปข่าว)

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ข่าวใหม่

งานแถลงข่าว "โครงการบริการฝังรากฟันเทียมผู้สูงอายุ" (9/2/61) ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน หรือ ADTEC ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมสานต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของปวงชนชาวไทย   ด้านงานทันตกรรม เปิดตัว “โครงการบริการฝังรากฟันเทียมผู้สูงอายุ” ช่วยลดปัญหาต่างๆ ในช่องปาก อาทิ ปัญหาเรื่องการบดเคี้ยวอาหาร ปัญหาเรื่องการใส่ฟันปลอม ตั้งเป้า ๓ ปี  ๖,๐๐๐ ราย ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร          ผศ.ทพ. วิจิตร ธรานนท์ ผู้อำนวยการโปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC) กล่าวว่า จากความสำเร็จของ “โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” สู่ […]

r15
December 6th, 2017

การประชุม “ยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ยุค Thailand 4.0” Common Submission Dossier Template (CSDT)ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเเรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ข่าวใหม่

การประชุม "ยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ยุค Thailand 4.0" Common Submission Dossier Template (CSDT)ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเเรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ    

IMG-4659
August 31st, 2017

ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง อภิปรายถึงแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ข่าวใหม่

ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง อภิปรายถึงแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ในงาน 1st National Medical & Health – Tech Innovation "นวัตกรรมทางการแพทย์สู่ Thailand 4.0" วันที่ 31 ส.ค. 60 – 1 ก.ย. 60 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }