โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC) | ADTEC

โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC)

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ข่าวเด่น

โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC)

IMG-6177

         ตามที่ โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC) ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับรากฟันเทียม เพื่อใช้ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จำนวน 10,000 ราย และโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อให้บริการผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมทั้งปาก จำนวน 8,400 รายทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

         โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC) ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในการบดเคี้ยวอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อให้มีการเข้าถึงการให้บริการ การรักษา และฟื้นฟูสุภาพช่องปากของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นทางโปรแกรมฯ จึงได้จัดทำโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุประจำปี 2561 เป้าหมายการให้บริการ จำนวน ๗๐๐ ราย ทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 5 มกราคม – 30 กันยายน 2561 ที่คลินิกทันตกรรม ADTEC จำนวน 130 ราย
โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติหรือสภาวะดังนี้
1. อายุ 60 ปีขึ้นไป
2. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามในการรักษา
3. สูญเสียฟันบดเคี้ยวแต่ยังมีฟันคู่สบในตำแหน่งตรงกันข้าม (ฟันกราม)
4. มีปริมาณกระดูกเพียงพอที่จะใส่รากเทียมได้

รายชื่อหน่วยบริการ ที่เข้าร่วมโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ 2561 …. 📢
 

ภาคเหนือ 
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์(เชียงราย) 053 910 600
รพ.แพร่ 054-511555 ต่อ8630
รพ.ลำปาง 054-237400 ต่อ 4000
รพ.น่าน 054 710 138

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รพ.เทพรัตน์(นครราชสีมา) 044 395 000
รพ.สิรินธร(ขอนแก่น) 043-267041 ต่อ 303
คณะทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น 043202405
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 045 244 973

ภาคใต้ 
รพ.ค่ายธนะรัชต์(ประจวบคีรีขันธ์) 081-5724879
รพ.หาดใหญ่(สงขลา) 074-273100
รพ.สตูล 074-723500-5
รพ.ตรัง 075 201 500
รพ.ตะกั่วป่า(พังงา) 076-584250 ต่อ 1120,081-7384607
รพ.สุราษฎร์ธานี 077-915600 ต่อ 2270,2271

ภาคตะวันออก 
รพ.ขลุง(จันทบุรี) 039 300 325
รพ.ระยอง 038-611104 ต่อ2060-1

ภาคกลาง 
โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว(ปทุมธานี) 02-5991650 ต่อ 146
สถาบันประสาทวิทยา(กรุงเทพฯ) 02 306 9899

โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC) ที่ตั้งอยู่ชั้น3 อาคารส่วนกลาง สวทช.(จ.ปทุมธานี)
02-564 6960 02-564-6961 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคัดกรองผู้ป่วย (สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการ) มี 3 ไฟล์ ดังนี้ 

– แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย 

– ร่าง แบบฟอร์มขอรับเงินสนันสนุนโครงการ

– รายงานสรุปการให้บริการทันตกรรม

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

**ติดต่อเข้ารับการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ**

Comments (9)

 • พระธวัชชัย ไชยนอก

  |

  ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการอย่างไรครับ

  ตอบ

  • jenkit

   |

   รายชื่อหน่วยบริการ ที่เข้าร่วมโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ 2561 …. 📢
    

   ภาคเหนือ 
   รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์(เชียงราย) 053 910 600
   รพ.แพร่ 054-511555 ต่อ8630
   รพ.ลำปาง 054-237400 ต่อ 4000
   รพ.น่าน 054 710 138

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   รพ.เทพรัตน์(นครราชสีมา) 044 395 000
   รพ.สิรินธร(ขอนแก่น) 043-267041 ต่อ 303
   คณะทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น 043202405
   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 045 244 973

   ภาคใต้ 
   รพ.ค่ายธนะรัชต์(ประจวบคีรีขันธ์) 081-5724879
   รพ.หาดใหญ่(สงขลา) 074-273100
   รพ.สตูล 074-723500-5
   รพ.ตรัง 075 201 500
   รพ.ตะกั่วป่า(พังงา) 076-584250 ต่อ 1120,081-7384607
   รพ.สุราษฎร์ธานี 077-915600 ต่อ 2270,2271

   ภาคตะวันออก 
   รพ.ขลุง(จันทบุรี) 039 300 325
   รพ.ระยอง 038-611104 ต่อ2060-1

   ภาคกลาง 
   โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว(ปทุมธานี) 02-5991650 ต่อ 146
   สถาบันประสาทวิทยา(กรุงเทพฯ) 02 306 9899

   โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC) ที่ตั้งอยู่ชั้น3 อาคารส่วนกลาง สวทช.(จ.ปทุมธานี)
   02-2546900-1 ต่อ 18

   ตอบ

 • จรุณี ฟทธิบูรณ์

  |

  ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มไม่ได้ค่ะ  ทำยังไงดี  รบกวนส่งไฟล์ให้ทางเมล ได้มั๊ยคะ

  ขอบคุณค่ะ

   

  จรุณี

  ตอบ

  • jenkit

   |

   รายชื่อหน่วยบริการ ที่เข้าร่วมโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ 2561 …. 📢
    

   ภาคเหนือ 
   รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์(เชียงราย) 053 910 600
   รพ.แพร่ 054-511555 ต่อ8630
   รพ.ลำปาง 054-237400 ต่อ 4000
   รพ.น่าน 054 710 138

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   รพ.เทพรัตน์(นครราชสีมา) 044 395 000
   รพ.สิรินธร(ขอนแก่น) 043-267041 ต่อ 303
   คณะทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น 043202405
   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 045 244 973

   ภาคใต้ 
   รพ.ค่ายธนะรัชต์(ประจวบคีรีขันธ์) 081-5724879
   รพ.หาดใหญ่(สงขลา) 074-273100
   รพ.สตูล 074-723500-5
   รพ.ตรัง 075 201 500
   รพ.ตะกั่วป่า(พังงา) 076-584250 ต่อ 1120,081-7384607
   รพ.สุราษฎร์ธานี 077-915600 ต่อ 2270,2271

   ภาคตะวันออก 
   รพ.ขลุง(จันทบุรี) 039 300 325
   รพ.ระยอง 038-611104 ต่อ2060-1

   ภาคกลาง 
   โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว(ปทุมธานี) 02-5991650 ต่อ 146
   สถาบันประสาทวิทยา(กรุงเทพฯ) 02 306 9899

   ตอบ

 • พิณทิพย์ ศรีสุข

  |

  สนใจโครงการนี้มากคะ ดิฉัน อายุ 61 ปี คะ จะต้องสมัครทางช่องทางไหนคะ บ้านพักอยู่ในจังหวัดนนทบุรีคะ ยินดีทำทุกโรงพยาบาลหรือหน่วยงานในภาคกลางคะ

  ตอบ

  • jenkit

   |

   รายชื่อหน่วยบริการ ที่เข้าร่วมโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ 2561 …. 📢
    

   ภาคเหนือ 
   รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์(เชียงราย) 053 910 600
   รพ.แพร่ 054-511555 ต่อ8630
   รพ.ลำปาง 054-237400 ต่อ 4000
   รพ.น่าน 054 710 138

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   รพ.เทพรัตน์(นครราชสีมา) 044 395 000
   รพ.สิรินธร(ขอนแก่น) 043-267041 ต่อ 303
   คณะทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น 043202405
   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 045 244 973

   ภาคใต้ 
   รพ.ค่ายธนะรัชต์(ประจวบคีรีขันธ์) 081-5724879
   รพ.หาดใหญ่(สงขลา) 074-273100
   รพ.สตูล 074-723500-5
   รพ.ตรัง 075 201 500
   รพ.ตะกั่วป่า(พังงา) 076-584250 ต่อ 1120,081-7384607
   รพ.สุราษฎร์ธานี 077-915600 ต่อ 2270,2271

   ภาคตะวันออก 
   รพ.ขลุง(จันทบุรี) 039 300 325
   รพ.ระยอง 038-611104 ต่อ2060-1

   ภาคกลาง 
   โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว(ปทุมธานี) 02-5991650 ต่อ 146
   สถาบันประสาทวิทยา(กรุงเทพฯ) 02 306 9899

   ตอบ

 • สุวัฒน์ โปร่งจิตต์

  |

  มีโรงพยาบาลในชลบุรีบ้างไหมครับ

   

  ตอบ

  • jenkit

   |

   รายชื่อหน่วยบริการ ที่เข้าร่วมโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ 2561 …. 📢
    

   ภาคเหนือ 
   รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์(เชียงราย) 053 910 600
   รพ.แพร่ 054-511555 ต่อ8630
   รพ.ลำปาง 054-237400 ต่อ 4000
   รพ.น่าน 054 710 138

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   รพ.เทพรัตน์(นครราชสีมา) 044 395 000
   รพ.สิรินธร(ขอนแก่น) 043-267041 ต่อ 303
   คณะทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น 043202405
   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 045 244 973

   ภาคใต้ 
   รพ.ค่ายธนะรัชต์(ประจวบคีรีขันธ์) 081-5724879
   รพ.หาดใหญ่(สงขลา) 074-273100
   รพ.สตูล 074-723500-5
   รพ.ตรัง 075 201 500
   รพ.ตะกั่วป่า(พังงา) 076-584250 ต่อ 1120,081-7384607
   รพ.สุราษฎร์ธานี 077-915600 ต่อ 2270,2271

   ภาคตะวันออก 
   รพ.ขลุง(จันทบุรี) 039 300 325
   รพ.ระยอง 038-611104 ต่อ2060-1

   ภาคกลาง 
   โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว(ปทุมธานี) 02-5991650 ต่อ 146
   สถาบันประสาทวิทยา(กรุงเทพฯ) 02 306 9899

   ตอบ

แสดงความคิดเห็น

โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }