shadow

ประกาศ !! โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC)

โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC)

logof

      ตามที่โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC) ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานทันตกรรมรากเทียม เพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับแผนทันตกรรมสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ที่ต้องการให้มีการเพิ่มการเข้าถึงการบริการ การส่งเสริม   การป้องกัน การรักษา และฟื้นฟูสภาพช่องปากของผู้สูงอายุได้จัดทำโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ โดยให้บริการฝังรากฟันเทียมฟรีให้กับผู้สูงอายุจำนวน 700 รายขึ้นในปี 2561 นั้น บัดนี้ทางโครงการได้มีผู้สูงอายุลงทะเบียนเข้ามาใช้บริการเต็มจำนวนแล้ว ดังนั้นทางโครงการจึงขอปิดรับ การให้บริการสำหรับปี 2561 และจะเปิดให้บริการรับลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

9 Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.