หนังสือโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ | ADTEC

หนังสือโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ กิจกรรมและงานสัญจร

Untitled2

รูปแบบปกหนังสือโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ
 

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทันตกรรม อันประกอบไปด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อผลิตวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาทางทันตกรรม รวมไปถึงงานทันตกรรมรากฟันเทียมด้วย โดยศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิตรากฟันเทียมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาต่ำลงเพื่อใช้และจำหน่ายภายในประเทศ และเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๐ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) ได้ร่วมมือกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำ โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

111111

 

back P

รูปแบบปกหนังสือปิดโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ

แสดงความคิดเห็น

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }