โครงการออกแบบและพัฒนาข้อสะโพกเทียม (HIP) | ADTEC

โครงการออกแบบและพัฒนาข้อสะโพกเทียม (HIP)

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ งานวิจัยและพัฒนา

hip_fracture (1) images hip_fracture

วัตถุประสงค์

1) เพื่อนำต้นแบบข้อสะโพกเทียมพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อสำหรับใช้ในการทดสอบทางชีวภาพ

2) เพื่อนำต้นแบบข้อสะโพกเทียมสำหรับใช้ในการทดสอบทางกายภาพ

3) เพื่อนำต้นแบบข้อสะโพกเทียมสำหรับใช้ในการวิจัยในกระดูกเทียมและทำในศพ

4) เพื่อนำต้นแบบข้อสะโพกเทียมสำหรับใช้ในการวิจัยในมนุษย์ (Clinical trial)

5) เพื่อให้ได้แฟ้มข้อมูลการออกแบบ (Design history file) สำหรับการถ่ายทอดเชิงพาณิชย์

แสดงความคิดเห็น

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }