วิจัยและพัฒนาเลนส์แก้วตาเทียมพับได้ (IOL) | ADTEC

วิจัยและพัฒนาเลนส์แก้วตาเทียมพับได้ (IOL)

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ งานวิจัยและพัฒนา

       

Untidfdftled-3IMG_16168

Untitled-2swee

   

 

       จากสถิติประชากรประเทศไทยในปี 2558 มีผู้สูงอายุเป็นอันดับ 2 ของอาเซียนและคาดอายุเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก 60 ปีเป็น 75 ปี ทำให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไป และในปี 2564 ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ พบว่าผู้วัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปกว่าร้อยละ 70 ที่สายตาไม่ดี การมองเห็นไม่ชัดเจน เกิดภาวะสายตาเลือนราง หรืออาจตาบอด  สำหรับโรคตายอดฮิตคือ โรคต้อกระจกซึ่งเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของประเทศที่ทำให้ตาบอด ผู้สูงอายุโดยประมาณ 10 ล้านคนทั่วประเทศและมีตัวเลขเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14 หรือประมาณ 25 ล้านคน เป็นโรคต้อกระจก  

วัตถุประสงค์

๑) ได้ต้นแบบเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มแบบพับได้ ที่มีสมรรถนะการใช้งานและปลอดภัย

๒) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นแบบสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

๓) ได้ราคาเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มแบบพับได้ที่ถูกกว่าการนำเข้า

๔) ลดการนำเข้าเลนส์แก้วตาเทียมจากต่างประเทศ

๕) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยต้อกระจกมากขึ้น

๖) ยกระดับคุณภาพการวิจัยและการผลิตเครื่องมือแพทย์ไทยให้ได้ตามมาตรฐานสากล

 

แสดงความคิดเห็น

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }