shadow

การประชุมฝึกอบรมวิธีการใช้เครื่องมือฝังรากฟันเทียม โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๑

การประชุมฝึกอบรมวิธีการใช้เครื่องมือฝังรากฟันเทียม โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๑  วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ 

ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช  ประธานมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์​   กล่าวเปิดการประชุมในช่วงเช้า

DSC_0446 DSC_0463 DSC_0459 DSC_0453
DSC_0482 DSC_0478 DSC_0488 DSC_0499
DSC_0507 DSC_0514 DSC_0522 DSC_0518

ช่วงบ่ายอบรมระบบรากเทียมไทยที่พัมนาขึ้นใหม่และชุดเครื่องมือ โดย ผศ.ทพ.วินัย กิตติดำเกิง และผลการทดสอบเชิงคลินิก โดย ทพ.ชัยฤกษ์ จุฑากิตติ

DSC_0529

DSC_0632 DSC_0630 DSC_0543
DSC_0546 DSC_0547 DSC_0553 DSC_0565
DSC_0617 DSC_0597 DSC_0583 DSC_0607
DSC_0615 DSC_0613 DSC_0620 DSC_0468
Posted in: Uncategorized