shadow

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน ) ร่วมสนับสนุน กิจกรรม “รักษ์ฟัน”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน ) ร่วมสนับสนุน กิจกรรม “รักษ์ฟัน” ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวัย ภายใต้ โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. ที่ห้องประชุม Auditrorium อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี