shadow

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) สานต่อโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม “รักษ์ฟัน” ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวัย เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป จำนวน ๑๐๐ คน