shadow

อบรมทันตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ ในหัวข้อ “ระบบรากฟันเทียม PRK โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ” รุ่นที่ ๑ และ ๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) ได้จัดอบรมทันตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ ในหัวข้อ “ระบบรากฟันเทียม PRK โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ” รุ่นที่ ๑ และ ๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี คุณรัตนา วรปัสสุ ผอ.โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้้นสูง เป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับทันตแพทย์ที่เข้าร่วมอบรม โดยวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพของทันตแพทย์ในด้านงานฝังรากเทียมให้เพิ่มมากขึ้น และเรียนรู้ระบบรากฟันเทียม PRK ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่จะนำมาใช้ในโครงการ ภายในงานจะมี ผศ.ทพ.วินัย กิตติดำเกิง และ คุณวรวุฒิ กุลแก้ว เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ทันตแพทย์ที่เข้าร่วมอบรม โดยมีส่วนของการบรรยายให้ความรู้ความเป็นมาของระบบรากฟันเทียมไทย และส่วนของการฝึกปฏิบัติระบบรากเทียม PRK ในโมเดล เพื่อให้ทันตแพทย์ได้ลงมือกับเครื่องมือและแบบจำลองเสมือนจริง