shadow

มอบหน้ากากอนามัยชนิด KN95 จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ (ศลช.) มอบหน้ากากอนามัยชนิด KN95 จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิค-19

ศลช. ขอขอบคุณ ทาง วช. ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมหน้ากากอนามัยชนิด KN95