shadow

มอบน้ำยาเช็ดตัวแบบไม่ต้องล้างออก จำนวน 420 ขวด ให้กับกรมควบคุมโรค

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลล์ (TCELS) โดย โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง เข้ามอบน้ำยาเช็ดตัวแบบไม่ต้องล้างออก ให้กับกรมควบคุมโรค เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม