shadow

ประกาศ “หยุดให้บริการคลินิกทันตกรรม”

ประกาศ
“หยุดให้บริการคลินิกทันตกรรม”
เพื่อถ่ายโอนภารกิจและปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสม
ทั้งนี้ผู้รับบริการสามารถติดต่อขอเข้ารับการรักษา ได้ที่
คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เบอร์โทร 02-318-2815 ถึง 17 ต่อ 1222
หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
เบอร์โทร 02-564-6960 ต่อ 18
หรือ
มือถือ 098-280-4377
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย