shadow

คณะผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง(ADTEC)

IMG_0496

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2555 เวลา 13.00 คณะผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกระดูกและเนื้อเยื่อและห้องคลินิกทันตกรรมของแอดเทค

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2555 เวลา 13.00 คณะผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกระดูกและเนื้อเยื่อและห้องคลินิกทันตกรรมของแอดเทค

IMG_0504