shadow

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (Smile makeover)

ทันตกรรมเพื่อความสวยงามเป็นการนำวิธีการทางท้นตกรรมต่างๆในการช่วยเสริมสร้างมุ่งเน้นด้านการพัฒนาความสวยงามของฟันและรอยยิ้ม
การสร้างรอยยิ้มที่สวยงาม (Smile makeover) เป็นที่นิยมและยอมรับในปัจจุบัน โดยการผสมผสาน และประยุกต์ใช้ทันตกรรมเพื่อความสวยงามประเภทต่างๆในการสร้างสรรให้ฟันของผู้เข้ารับบริการความสวยงามได้ตามต้องการ ทั้งขนาด รูปร่าง การเรียงตัว และสีของฟัน โดยนิยมเรียกกันว่า ฮอลีวูด สไมล์ ซึ่งจะหมายถึง    การบูรณะฟันให้มีความสวยงามเหมือนกับฟันของดาราฮอลีวูด

ทันตกรรมแขนงต่างๆที่มักนำมาใช้ในทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

 beforeafter2

การฟอกสีฟัน
การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์สามารถช่วยแก้ปัญหาสีฟันที่หม่นหมอง ให้สามารถมีความขาวขึ้น ด้วยแสงเลเซอร์ซึ่งมีการกระจายแสงที่สม่ำเสมอทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ทั้งยังช่วยลดปัญหาการเสียวฟันในระหว่างและหลังการฟอกสีฟันได้อีกด้วย