shadow

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมแบบทั่วไปจะหมายถึง การตรวจสภาพช่องปากและฟัน การทำความสะอาดและการรักษาสภาพเหงือกและฟัน เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีและสามารถมีอายุการใช้งานได้นานๆ ซึ่งประกอบไปด้วย

การตรวจวินิจฉัยโรค

DSC_0270222

  การตรวจวินิจฉัยเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งสำหรับทันตกรรมสมัยใหม่่เพื่อการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

Scaling

  การขูดหินปูนและขัดฟัน การขูดหินปูนเป็นวิธีการทางทันตกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยกำจัดคราบหินปูนที่ติดบนผิวฟันซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุและโรคเหงือกอักเสบส่วนการขัดฟันจะช่วยให้ฟันกลับมาเงางามได้ดังเดิม

 

 

 

dental-fillingsd

การอุดฟัน การอุดฟันเป็นส่วนหนึ่งของทันตกรรมแบบทั่วไปที่เป็นที่รู้จักกันดีโดยจะเป็นการกรอบบริเวณที่ผุออกแล้วจึงทำการอุดด้วยทันตวัสดุ เช่น วัสดุอมัลกัม วัสดุเรซินสีเหมือนฟัน หรือ ในกรณีที่มีขนาดใหญ่มากๆ อาจจำเป็นต้องทำการอุดด้วยการทำ Inlays & Onlays