shadow

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปและแก้ไขปัญหาฟันที่เปราะบางหรือแตกหักซึ่งมีวิธีการต่างๆ ดังนี้

 • การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม
 • ครอบฟัน
 • สะพานฟัน
 • ฟันปลอมแบบถอดได้

ประโยชน์ของทันตกรรมประดิษฐ์

 • ช่วยป้องกันการเคลื่อนหรือล้มของฟันซี่ข้างเคียง
 • ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของการถูกทำลายของเนื้อเยื่อโดยรอบ
 • ลดปัญหาความยุ่งยากในการทำความสะอาดฟัน ฟันผุ และโรคเหงือก เนื่องจากฟันล้มหรือฟันเคลื่อนที่ไปยัง
  บริเวณที่ว่าง
 • ช่วยเสริมสร้างบุคลิกและรอยยิ้มที่สวยงาม
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร
 • อาจสามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการพูด
 • ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของรูปหน้าเนื่องจากการสูญเสียฟัน

ประเภทของการบูรณะฟันและการทดแทนฟันที่สูญเสียไป

545

การทำสะพานฟัน   เป็นอีกวิธีการหนึ่งทางทันตกรรมที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปแบบติดแน่นถาวร ด้วยการติดยึดครอบฟันบนฟันซี่ข้างเคียงและเชื่อมต่อด้วยฟันปลอมระหว่างครอบฟันที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป

Crowns

ครอบฟันมีลักษณะเหมือนฟันตามธรรมชาติ ใช้ครอบบนฟันจริง เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรง ปรับปรุงรูปร่างและสีให้มีความสวยงามใช้เป็นตัวยึดสะพายฟัน และใช้เพื่อครอบบนรากฟันเทียม

 

2-fe2afffb97

แผงฟันปลอมเป็นการทดแทนฟันแบบถอดออกได้ โดยทั่วไปฐานฟันปลอมสามารถทำได้ด้วยพลาสติกและโลหะ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เข้ารับบริการ