shadow

ทันตกรรมจัดฟัน

การจัดฟันเป็นทันตกรรมสาขาหนึ่งซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียงตัวของฟันเนื่องจากฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อรูปหน้าประสิทธิภาพและวิธีการบดเคี้ยว และความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดฟัน ซึ่งปัญหาต่างๆที่ควรเข้ารับการจัดฟันมีดังนี้

 • ฟันเก (Over Crowding)
 • ภาวะสบลึก (Deep overbite)
 • ภาวะสบเปิดหรือการสบฟันหน้าไม่สนิท (Open bite)
 • ขากรรไกรบนยื่น (Over jet)
 • ขากรรไกรล่างยื่น (Under-bite)
 • การสบฟันแบบไขว้ (Cross-bite Occlusion)
 • ช่องว่างระหว่างฟัน

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฟัน จะมีความสามารถออกแบบ วางแผนในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของฟันให้สามารถเลื่อนมายังตำแหน่ง
ที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ ดังนั้นผู้เข้ารับบริการจึงสามารถมีฟันที่เรียงอย่างสวยงาม และประสิทธิภาพสูงสุดด้านการบดเคี้ยวอีกด้วย

Untitled-1

การจัดฟันแบบโลหะธรรมดา เป็นวิธีการจัดฟันที่นิยมใช้มานาน โดย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาขนาดของวัสดุที่ใช้ให้มีขนาดเล็กลง มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและให้ความรู้สึก สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

 

 

Untitled-2

การจัดฟันแบบสีเหมือนฟัน (ด้านนอก) วัสดุที่ใช้ในการจัดฟันได้รับการพัฒนามากขึ้น ช่วยให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้สนใจ โดยนอกเหนือจากใช้วัสดุโลหะแบบทั่วๆไป ในการจัดฟันแบบติดแน่น ปัจจุบันได้มีวัสดุสีเหมือนฟันที่ช่วยให้วัสดุในการจัดฟันเป็นที่สังเกตเห็นได้น้อยลงด้วย

 

 

 

Untitled-3

เครื่องมือคงสภาพฟัน(Retainer) เป็นเครื่องมือที่สามารถถอดได้เริ่มใช้หลังได้รับการจัดฟัน เพื่อช่วยให้ฟันคงอยู่ตำแหน่งเดิม ไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัว หรือกลับมาเกดังเดิม และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันที่มีความผิดปรกติเล็กน้อยได้ในบางกรณี

 

 

 

อาการต่างๆ ที่เป็นสัญญาณเตือนว่าควรเข้ารับการรับคำปรึกษาด้านการจัดฟันมีดังนี้

 •  การหลุดของฟันน้ำนมที่เร็วหรือช้าผิดปรกติ
 • ความลำบากในการกัดหรือบดเคี้ยว
 • การหายใจทางปาก
 • กรณีมีฟันซ้อน เก หรืออยู่บนผิดที่ตำแหน่ง
 • กรณีที่มีเสียงหรือขากรรไกรหรือมีการเลื่อนของขอกรรไกร
 • การกัดเพดานปากหรือกระพุ้งแก้มบ่อยๆ
 • การสบฟันที่ผิดปรกติหรือไม่สามารถสบฟัน
 • กรณีมีขากรรไกรและฟันที่ผิดปรกติไม่เหมาะกับรูปหน้า

คุณประโยชน์ของการจัดฟันในวัยเด็ก

การเข้ารับคำปรึกษาด้านการจัดฟันตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยให้ทันตแพทย์สามารถประเมินผลได้อย่างชัดเจนและสามารถเริ่มการรักษาเมื่อถึงวัยอันสมควร

 • ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถกำหนดและควบคุมการเติบโตของกระดูกขากรรไกร
 • ช่วยให้สามารถกำหนดความกว้างของแนวฟันได้
 • ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถกำหนดตำแหน่งที่ต้องการให้ฟันแท้ขึ้นได้
 • ช่วยแก้ปัญหาการกลืนน้ำลายหรือการออกเสียงที่ผิดปรกติ
 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเอง
 • ช่วยลดโอกาสที่จะเิกิดปัญหาฟันคุด