พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงสาธารณสุข | ADTEC

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงสาธารณสุข

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ข่าวสารแอดเทค

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงสาธารณสุข วันจันทร์ที่ 12 ก.ย. 54 โรงแรมสยามซิตี้

 

Trackback from your site.

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }