shadow

ทันตกรรมรากเทียม

การปลูกรากฟันเทียมเป็นวิธีการสมัยใหม่ในการแทนที่รากฟันจริงตามธรรมชาติโดยทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกรองรับ ฟันซึ่งจะสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่ฟันที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป (อาจเป็นครอบฟันสะพานฟัน หรือแผงฟันปลอมแบบถอดออกได้) โดยรากฟันเทียมที่ใช้ผลิตจากวัสดุไททาเนียมที่ได้รับการวิจัยว่า ไม่ก่อให้เกิด ปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกายมนุษย์หรือผลข้างเคียงใดๆ

 • การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป
 •  การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีและแบบทันทีพร้อมครอบฟัีน

ประเภทของการปลูกรากฟันเทียมแบบไทเทเนียม

การปลูกรากฟันเทียมที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับบริการแต่ละท่านอาจมีความแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ และความต้องการของแต่ละบุคคลรวมถึงสุขภาพของเหงือก ช่องปากและกระดูกรองรับฟันทีเหมาะสม ดังนั้นในการตรวจวินิจฉัยของทันตแพทย์์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาจากผลเอ๊กซเรย์ และหรือ ผล CT scan ซึ่งสามารถบอกถึง สภาพของกระดูกรองรับขากรรไกร และช่องว่างในการปลูกรากฟันเทียมรวมถึงการเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด

การปลูกรากฟันเทียมลงในกระดูก (Endosseous Implant)

เป็นวิธีการปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไปและเป็นที่นิยมใช้กัน โดยปลูกลงในกระดูกขากรรไกร ซึ่งสามารถรักษาร่วมกับการทำสะพานฟันและการทำฟันปลอมได้

Untitled-1

ข้อดีของการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม

 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจและคุณภาพชีวิต ช่วยให้สุขภาพของช่องปากดีขึ้น
 • ลดขนาดและรูปร่างพร้อมทั้งให้ความเป็นธรรมชาติมากขึ้นแก่สะพานฟันและฟันปลอม
 • ลดปัญหาการเสียเนื้อฟันซึ่งมีความจำเป็นในการทำสะพานฟันแบบทั่วไป
 • ความแข็งแรงและมั่นคงของรากฟันเทียมช่วยเพิ่มความสามารถในการบดเคี้ยวทำให้สามารถเลือกรับประทาน
  อาหารได้ตามต้องการ
 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจรวมถึงประสิทธิภาพในการออกเสียงและสนทนา
 • มีความสะดวกสบายกว่าการใส่ฟันปลอมแบบทั่วไป
 • ช่วยป้องกันการสูญเสียฟันบริเวณข้างเคียงและกระดูกรองรับอันเกิดจากการสูญเสียฟัน
 • ช่วยส่งเสริมบุคลิก ทำให้แลดูอ่อนเยาว์ และให้ความสวยงามที่ดูเป็นธรรมชาติ
 • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รวมถึงมีความทนทานสูง
 • ลดปัญหาการเคลื่อนตัว การหลุดออก และความกังวลใจเกี่ยวกับการเลื่อนหลุดของฟันปลอม

Dental Implant Restoration Types