ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (Adtec) เข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา | ADTEC

ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (Adtec) เข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ข่าวสารแอดเทค

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ เข้าพบ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นพ. บุญชัย สมบูรณ์สุข ????เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ นางสาวยุวดี พัฒนวงศ์ และ ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ นายชาพล รัตนพันธุ์ เพื่อหารือการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการ (Steering committee) ของโครงการ ?การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จากพอลิเมอร์ที่ดูดซึมได้ชนิด Poly (lactic-co-glycolic) acid (PLGA)?

 

Trackback from your site.

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }