การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนงานนวัตกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์จากงานวิจัยของประเทศไทย ณ.ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ADTEC

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนงานนวัตกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์จากงานวิจัยของประเทศไทย ณ.ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ข่าวสารแอดเทค

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนงานนวัตกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์จากงานวิจัยของประเทศไทย วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ภายใต้การบูรณาการแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ(Country Strategy) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ? ๒๕๖๑ ข้อ ๘ การวิจัยและพัฒนา ณ.ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

IMG_3076

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานแผนงาน นวัตกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ การแพทย์จากงานวิจัยของประเทศไทย

IMG_30881

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ร่วมกับ นายวิวัฒน์ จันทรสาธิต ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและพัฒนา จาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา ศาสตร์ (TCELS) แถลงข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย (Country Strategy) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ? ๒๕๖๑ ข้อ ๘ การวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ.ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Trackback from your site.

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }