บริการให้คำปรึกษา การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 13485 | ADTEC

บริการให้คำปรึกษา การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 13485

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ บริการให้คำปรึกษา

IMG_5870

การบริการให้คำปรึกษาระบบจัดการคุณภาพเครื่องมือแพทย์

iso     ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง เป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแรกที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 13485 สำหรับขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ จาก TUV SUD ประเทศเยอรมันและดำเนินการถ่ายทอดผลงานการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์สู่บริษัทเอกชน ตลอดจนให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่บริษัทเอกชน ที่ได้รับการถ่ายทอดผลงานการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ ให้ได้รับการรับรองระบบจัดการคุณภาพ ISO 13485 และ CE marking หลายบริษัทด้วยกัน

ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง มีประสบการณ์ตรงในการทำระบบการจัดการคุณภาพ ISO 13485 และ CE marking ตั้งแต่การออกแบบและพัฒนา การทดลองในสัตว์ การวิจัยในมนุษย์ การผลิต ตลอดจนข้อมูลป้อนกลับหลังการผลิต

ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง บริการให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 13485 และ CE marking สำหรับเครื่องมือแพทย์กลุ่ม Non-active medical เช่น disposable medical device, Implant medical device และ Active medical device รวมทั้งเครื่องมือแพทย์กลุ่มอื่นๆ 

 

 
บริษัทที่เข้าร่วมปรึกษาโครงการ พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้สอดคล้องกับระบบ ISO 13485 

logoo ninamanu thumb_1452488460_12003996_987379311322534_7947506349524116425_n  
dffd trayang 5287888  
       

ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง

Trackback from your site.

แสดงความคิดเห็น

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }