shadow

กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูสุขภาพช่องปากครั้งที่ 4/2555 ณ.ห้องประชุมศรีเทพ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 4-5 มี.ค. 2556

กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูสุขภาพช่องปากครั้งที่ 4 /2555 โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ในวันจันทร์และอังคารที่ 4 และ 5 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.30 น.  ณ.ห้องประชุมศรีเทพ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน
แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน
คุณ รัตนา วรปัสสุ ผู้จัดการ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (Adtec) แนะนำโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ
คุณ รัตนา วรปัสสุ
การให้ความรู้ เรื่องสุขภาพช่องปาก โดยทันตแพทย์ จากโรงพยาบาลหล่มสัก
การให้ความรู้ เรื่องสุขภาพช่องปาก
การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุ จาก อำเภอวิเชียรบุรี
การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุ จาก อำเภอวิเชียรบุรี
กิจกรรมร่วมสนุกรับของรางวัล เรื่องสุขภาพช่องปากและฟัน
กิจกรรมร่วมสนุกรับของรางวัล
คุณ กอบแก้ว อัครคุปต์ มอบของรางวัลให้ผู้ตอบคำถาม เรื่องสุขภาพช่องปากและฟัน
มอบของรางวัลให้ผู้ร่วมสนุกตอบคำถาม
การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชอนไพร
การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุ
นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และ ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมพิธีเปิดงาน กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูสุขภาพช่องปากครั้งที่ 4/2555
ประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ

 

 

นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ ท่านประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ ท่านประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์คนไข้ที่ผ่านการฝังรากฟันทียมและมอบของรางวัล
สัมภาษณ์คนไข้
การตรวจสุขภาพฟันฟรีและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก
การตรวจสุขภาพฟันฟรี
บริการตรวจสุขภาพฟันฟรี
บริการตรวจสุขภาพฟันฟรี

 

นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ ประธานในงานและท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช เดินเยี่ยมชมบรรยากาศรอบๆ ภายในนิทรรศการ
ประธานเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ

 

กิจกรรมตอบคำถามเรื่องสุขภาพในช่องปาก มีผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมตอบคำถามเรื่องสุขภาพในช่องปาก

 

 

 

 

 

บอร์ดนิทรรศการรากฟันเทียมของแอดเทคมีผู้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการทำรากฟันเทียม
มีผู้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องรากฟันเทียม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน
ภาพบรรยากาศภายในงา
ถ่ายรูปร่วมกับผู้ร่วมจัดงานโรงพยาบาลอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
ถ่ายรูปร่วมกับผู้ร่วมจัดงานโรงพยาบาลอำเภอน้ำหนาว
คุณ รัตนา วรปัสสุ ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง มอบรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถาม
คุณ รัตนา วรปัสสุ ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง มอบรางวัล

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายรูปร่วมกับผู้จัดบอร์ดนิทรรศการ อำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ถ่ายรูปร่วมกับผู้จัดบอร์ดนิทรรศการ
ทันตแพทย์โรงพยาบาลอำเภอต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ร่วมนิทรรศการถ่ายรูปร่วมกัน
ทันตแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆถ่ายรูปร่วมกัน
ภาพบรรยากาศหลังงานคณะทันตแพทย์และผู้จัดงานนิทรรศการได้ถ่ายรูปร่วมกัน
ภาพบรรยากาศคณะผู้จัดงานถ่ายรูปร่วมกัน