นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร เยี่ยมชมแอดเทค | ADTEC

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร เยี่ยมชมแอดเทค

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ข่าวสารแอดเทค

IMG_0035

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (Adtec) สถาบันวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ด้านทันตกรรม ในสังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (Adtec) สถาบันวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ด้านทันตกรรม ในสังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

IMG_0040

Trackback from your site.

แสดงความคิดเห็น

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }