Micro CT Scan (Computerized Tomography Scan) | ADTEC

Micro CT Scan (Computerized Tomography Scan)

เขียนโดย jenkit. ในหัวข้อ ไม่มีหมวดหมู่

เครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ระดับไมโครเมตร (Microtomography or micro-CT) ใช้สำหรับศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดภายในของวัสดุต่างๆที่มีขนาดเล็กโดยไม่ทำลายชิ้นงาน ไม่เกิดความเสียหายอาทิเช่น กระดูกสัตว์เล็ก ฟัน วัสดุทางการแพทย์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุที่มีความพรุน วัสดุที่มีความซับซ้อน

PTM_2161

Micro CT Scan (Skyscan1173 high energy)

DSC_4877

ห้องปฏิบัติการกระดูกและเนื้อเยื่อ

ชิ้นส่วนกระดูก

Untitled-1

 

 


 

 

Trackback from your site.

แสดงความคิดเห็น

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }