shadow

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 60

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 60

DSC_2520 DSC_2527 DSC_2528

DSC_2529

DSC_2533 DSC_2534 DSC_2542