shadow

ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง อภิปรายถึงแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง อภิปรายถึงแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ในงาน 1st National Medical & Health – Tech Innovation "นวัตกรรมทางการแพทย์สู่ Thailand 4.0" วันที่ 31 ส.ค. 60 – 1 ก.ย. 60 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

IMG-4659