ติดต่อเรา | ADTEC

ข่าวใหม่

ข่าวเด่น

ข่าวกิจกรรม

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง

อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์
02-564-6960-1, 02-564-6961
แฟกซ์
02-564-6962
อีเมลล์
info@adtec.or.th

 

โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }