shadow

ติดต่อเรา

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
Advanced Medical Devices Technology & Medical Robotics
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 02-564-6960-1, 02-564-6961
แฟกซ์ : 02-564-6962
อีเมลล์ : info@adtec.or.th