วิดีโอแอดเทค | ADTEC

ข่าวใหม่

 • งานประชุม Promoting I with I (Pitching Day) โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
  งานประชุม Promoting I with I (Pitching Day) โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

  งานประชุม "More Than Just a Tech Licensing" การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ โดย ผู้แทนทีมวิจัยผู้ถ่ายทอดผลงาน และผู้แทนบริษัทเอกชนผู้สร้างผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ผศ.ส.พญ. ดร.มนชนก วิจารสรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณรัตติญา ศริดารา สำนักวิชาการ กองงานสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ที่ปรึกษาและอดีตผู้อำนวยการ ADTEC  คุณนริศชา ต่อสุทธิ์กนก อ่านต่อ →

ข่าวเด่น

ข่าวกิจกรรม

วิดีโอแอดเทค


10

 

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระกเกียรติฯ
โดยทันตแพทย์ วิจิตร ธรานนท์

 

11

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ

 

12

      เข้าเฝ้าถวายรากฟันเทียมไทย ช่อง3

13

รากฟันเทียมฟันยิ้ม

 

14

รายการเจาะใจ
รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
ตอนที่ 1

 

 

15

รายการเจาะใจ
รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
ตอนที่ 2

16

ผู้เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ

 

ชุดเครื่องมือฝังรากฟันเทียม

 

ชุดรากฟันเทียม "ฟันยิ้ม"

 

 

18แนะนำรากฟันเทียมแอดเทค

 

17รายการ ฟ้าห่มดิน
รากฟันเทียม

 


แนะนำการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม

"การดูแลรากฟันเทียม" 

 

19รายการฉลาดล้ำ รากฟันเทียม

  20MCOT รากฟันเทียม
ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง
         

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }