วิดีโอแอดเทค | ADTEC

ข่าวใหม่

ข่าวเด่น

ข่าวกิจกรรม

วิดีโอแอดเทค


10

 

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระกเกียรติฯ
โดยทันตแพทย์ วิจิตร ธรานนท์

 

11

โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ

 

12

      เข้าเฝ้าถวายรากฟันเทียมไทย ช่อง3

13

รากฟันเทียมฟันยิ้ม

 

14

รายการเจาะใจ
รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
ตอนที่ 1

 

 

15

รายการเจาะใจ
รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
ตอนที่ 2

16

ผู้เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ

 

ชุดเครื่องมือฝังรากฟันเทียม

 

ชุดรากฟันเทียม "ฟันยิ้ม"

 

 

18แนะนำรากฟันเทียมแอดเทค

 

17รายการ ฟ้าห่มดิน
รากฟันเทียม

 


แนะนำการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม

"การดูแลรากฟันเทียม" 

 

19รายการฉลาดล้ำ รากฟันเทียม

  20MCOT รากฟันเทียม
ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง
         

โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }