shadow

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2559 ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายสารสนเทศพร้อมติดตั้ง Phase 2 (ADTEC) จำนวน ๘ รายการ 

 


งบประมาณปี พ.ศ. 2560 

1. ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
เรื่อง  
โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายสารสนเทศพร้อมติดตั้ง Phase 3 (ADTEC) จำนวน ๕ รายการ 

 |  ข้อกำหนด (TOR) |  ราคากลาง |  ประกาศจัดซื้อ | ผู้รับมาเอกสาร |  ประกาศเปลี่ยนแปลง | ประกาศผู้ชนะ|
 |        รายละเอียด        |   รายละเอียด  |     รายละเอียด      |     รายละเอียด       |         รายละเอียด          |   รายละเอียด   |

 

2. ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
เรื่อง การจัดซื้อเครื่องเลเซอร์ (Laser) สำหรับงานทันตกรรม จำนวน ๑ ชุด 

|  ข้อกำหนด (TOR) |  ราคากลาง |  ประกาศจัดซื้อ | ผู้รับมาเอกสาร |  ประกาศเปลี่ยนแปลง | ประกาศผู้ชนะ|
 |        รายละเอียด        |   รายละเอียด  |     รายละเอียด      |     รายละเอียด      |         รายละเอียด          |   รายละเอียด   |

3. ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องฉายภาพรังสีฟันและขากรรไกรชนิด ๓ มิติ (CBCT) 

|  ข้อกำหนด (TOR) |  ราคากลาง |  ประกาศจัดซื้อ | ผู้รับมาเอกสาร |  ประกาศเปลี่ยนแปลง | ประกาศผู้ชนะ|
 |        รายละเอียด        |   รายละเอียด  |     รายละเอียด      |     รายละเอียด       |         รายละเอียด          |   รายละเอียด   |

 

งบประมาณปี พ.ศ. 2561

1. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
หน่วยงาน โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC) สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์

รายละเอียด

2. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เรื่อง โครงการจ้างปรุบปรุงพื้นที่ให้บริการคลินิกทันตกรรม โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และวัสดุฝังใน (ADTEC) สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์

เอกสารประกวดราคา
(E-bidding) 
ข้อกำหนด (TOR)     ราคากลาง     รายละเอียดแบบ   ประกาศจัดซื้อ        ผู้ชนะการเสนอราคา  
รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

3. จัดจ้าง ผลิตชุดเครื่องมือสำหรับฝังรากฟันเทียม จำนวน ๕๐ ชุด 
โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และวัสดุฝังใน (ADTEC) สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์

  ข้อกำหนด (TOR)     ราคากลาง     ผู้ชนะการเสนอราคา          
  รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด  

4. จัดจ้าง ข้อสะโพกเทียมแบบฝังในแบบไบโพล่าชนิดใช้ซีเมนต์ยึดติดกระดูก (Mold)
โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และวัสดุฝังใน (ADTEC) สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์

  ข้อกำหนด (TOR)     ราคากลาง     ผู้ชนะการเสนอราคา          
  รายละเอียด รายละเอียด