จัดซื้อ-จัดจ้าง | ADTEC

ข่าวใหม่

 • งานประชุม Promoting I with I (Pitching Day) โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
  งานประชุม Promoting I with I (Pitching Day) โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

  งานประชุม "More Than Just a Tech Licensing" การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ โดย ผู้แทนทีมวิจัยผู้ถ่ายทอดผลงาน และผู้แทนบริษัทเอกชนผู้สร้างผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ผศ.ส.พญ. ดร.มนชนก วิจารสรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณรัตติญา ศริดารา สำนักวิชาการ กองงานสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ที่ปรึกษาและอดีตผู้อำนวยการ ADTEC  คุณนริศชา ต่อสุทธิ์กนก อ่านต่อ →

ข่าวเด่น

ข่าวกิจกรรม

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2559 ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายสารสนเทศพร้อมติดตั้ง Phase 2 (ADTEC) จำนวน ๘ รายการ 

 


งบประมาณปี พ.ศ. 2560 

1. ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
เรื่อง  
โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายสารสนเทศพร้อมติดตั้ง Phase 3 (ADTEC) จำนวน ๕ รายการ 

 |  ข้อกำหนด (TOR) |  ราคากลาง |  ประกาศจัดซื้อ | ผู้รับมาเอกสาร |  ประกาศเปลี่ยนแปลง | ประกาศผู้ชนะ|
 |        รายละเอียด        |   รายละเอียด  |     รายละเอียด      |     รายละเอียด       |         รายละเอียด          |   รายละเอียด   |

 

2. ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
เรื่อง การจัดซื้อเครื่องเลเซอร์ (Laser) สำหรับงานทันตกรรม จำนวน ๑ ชุด 

|  ข้อกำหนด (TOR) |  ราคากลาง |  ประกาศจัดซื้อ | ผู้รับมาเอกสาร |  ประกาศเปลี่ยนแปลง | ประกาศผู้ชนะ|
 |        รายละเอียด        |   รายละเอียด  |     รายละเอียด      |     รายละเอียด      |         รายละเอียด          |   รายละเอียด   |

3. ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องฉายภาพรังสีฟันและขากรรไกรชนิด ๓ มิติ (CBCT) 

|  ข้อกำหนด (TOR) |  ราคากลาง |  ประกาศจัดซื้อ | ผู้รับมาเอกสาร |  ประกาศเปลี่ยนแปลง | ประกาศผู้ชนะ|
 |        รายละเอียด        |   รายละเอียด  |     รายละเอียด      |     รายละเอียด       |         รายละเอียด          |   รายละเอียด   |

 

งบประมาณปี พ.ศ. 2561

1. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
หน่วยงาน โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC) สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์

รายละเอียด

2. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เรื่อง โครงการจ้างปรุบปรุงพื้นที่ให้บริการคลินิกทันตกรรม โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และวัสดุฝังใน (ADTEC) สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์

เอกสารประกวดราคา
(E-bidding) 
ข้อกำหนด (TOR)     ราคากลาง     รายละเอียดแบบ   ประกาศจัดซื้อ        ผู้ชนะการเสนอราคา  
รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

3. จัดจ้าง ผลิตชุดเครื่องมือสำหรับฝังรากฟันเทียม จำนวน ๕๐ ชุด 
โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และวัสดุฝังใน (ADTEC) สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์

  ข้อกำหนด (TOR)     ราคากลาง     ผู้ชนะการเสนอราคา          
  รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด  

4. จัดจ้าง ข้อสะโพกเทียมแบบฝังในแบบไบโพล่าชนิดใช้ซีเมนต์ยึดติดกระดูก (Mold)
โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และวัสดุฝังใน (ADTEC) สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์

  ข้อกำหนด (TOR)     ราคากลาง     ผู้ชนะการเสนอราคา          
  รายละเอียด รายละเอียด    

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ADTEC)

ติดต่อเรา

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง(ADTEC)
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }