shadow

ผู้บริหาร

 
tvs9Rr นางสาวรัตนา วรปัสสุ   รักษาการผู้อำนวยการ
 โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง

 

หมอวินัย     ผศ.ทพ.วินัย กิตติดำเกิง   รองผู้อำนวยการ
      โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง

 

yBqOwg นายวิวัฒน์ จันทรสาธิต   ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา
 โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง