shadow

บริการทางด้านทันตกรรม

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (Smile makeover)

ทันตกรรมเพื่อความสวยงามเป็นการนำวิธีการทางท้นตกรรมต่างๆในการช่วยเสริมสร้างมุ่งเน้นด้านการพัฒนาความสวยงามของฟันและรอยยิ้ม
การสร้างรอยยิ้มที่สวยงาม (Smile makeover) เป็นที่นิยมและยอมรับในปัจจุบัน โดยการผสมผสาน และประยุกต์ใช้ทันตกรรมเพื่อความสวยงามประเภทต่างๆในการสร้างสรรให้ฟันของผู้เข้ารับบริการความสวยงามได้ตามต้องการ ทั้งขนาด รูปร่าง การเรียงตัว และสีของฟัน โดยนิยมเรียกกันว่า ฮอลีวูด สไมล์ ซึ่งจะหมายถึง    การบูรณะฟันให้มีความสวยงามเหมือนกับฟันของดาราฮอลีวูด

ทันตกรรมแขนงต่างๆที่มักนำมาใช้ในทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

 beforeafter2

การฟอกสีฟัน
การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์สามารถช่วยแก้ปัญหาสีฟันที่หม่นหมอง ให้สามารถมีความขาวขึ้น ด้วยแสงเลเซอร์ซึ่งมีการกระจายแสงที่สม่ำเสมอทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ทั้งยังช่วยลดปัญหาการเสียวฟันในระหว่างและหลังการฟอกสีฟันได้อีกด้วย

งานบริการ CT – Scan

การให้บริการถ่ายภาพรังสีเอ็กซ์เรย์ ด้วยเครื่อง CT Scan (Computerized Tomography Scan)เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการถ่ายภาพรังสีเอ็กซ์เรย์ ที่สามารถทำได้รวดเร็วและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพมากกว่าการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ด้วยฟิล์มเนื่องจากการถ่ายแบบ CT-Scan จะสามารถจำลองข้อมูลออกมาเป็นภาพ 3 มิติิอีกทั้งยังสามารถดูภาพเอ็กซ์เรย์ในSectionอื่นๆได้แม้จะทำการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์แค่ครั้งเดียว ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ช่วยในการตัดสินใจและการผ่าตัดของทันตแพทย์มีความแม่นยำและมีประสิทธิิภาพมากกว่าการถ่ายภาพรังสีเอกซ์เรย์ด้วยฟิล์ม

IMG_472333

สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการ Scan เครื่อง CT มาทำการ วางแผนรักษาคนไข้ทันตกรรม อาทิเช่น การสร้าง ชิ้นงาน RP การงานแผนผ่าตัดกระดูกขากรรไกร หรือ การวางแผนฝังรากเทียมเพื่อช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำ