shadow

กิจกรรมและงานสัญจร

การอบรมหลักสูตร “การดูแลช่องปากผู้ป่วยรากฟันเทียมสำหรับทันตาภิบาล” ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ.โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท

การอบรมหลักสูตร "การดูแลช่องปากผู้ป่วยรากฟันเทียมสำหรับทันตาภิบาล" ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ.โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท

กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ.จังหวัดเลย – หนองคาย – อุดรธานี

วันที่ 25 ก.พ 57 จังหวัดเลย โรงพยาบาลเลย ทีมทันตแพทย์โรงพยาบาลเลย นำเสนอในเรื่องของความก้าวหน้าของ โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 7รอบ ของกลุ่มโรงพยาบาลเลย และ Present Case ของโรงพยาบาลเลย
000016
โรงพยาบาลหนองคาย และทีมทันตแพทย์โรงพยาบาลหนองคาย สรุปความก้าวหน้าและปัญหาของโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ
โรงพยาบาลอุดรธานี และทีมทันตแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี สรุปความก้าวหน้าและปัญหาของโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ การเยี่ยมหน่วยบริการและศึกษากรณีผู้ป่วย วันที่ 18-20 ธ.ค. 56 จังหวัดน่าน

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ การเยี่ยมหน่วยบริการและศึกษากรณีผู้ป่วย วันที่ 18-20 ธ.ค. 56 จังหวัดน่าน

IMG_4794
IMG_4800
IMG_4813

เข้าพบคณะทันตแพทย์ของ รพ.น่าน และเยี่ยมชมห้องทันตกรรมภายในโรงพยาบาลจังหวัดน่าน

IMG_4977
IMG_4983
IMG_4988
วันที่ 19 ธ.ค. 56 ออกเยี่ยมผู้ป่วยโครงการรากฟันเทียมฯ คุณลุงมี ทะนิต๊ะ ที่ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 

โครงการรากฟันเทียมข้าวอร่อยสู่ภูมิภาคกับกรมการแพทย์ 9 สิงหาคม 2556 ณ.ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

กิจกรรมอบรมสัมนา

โครงการรากฟันเทียมข้าวอร่อยสู่ภูมิภาคกับกรมการแพทย์ (ภาคกลาง)

9 สิงหาคม 2556 ณ.ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

IMG_4676

บรรยากาศห้องประชุม 

IMG_4689ทพญ. ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล กล่าวรายงาน 

IMG_4682

กล่าวต้อนรับโดย นายสมหมาย วิเชียร์ฉันท์ ปลัดจังหวัดนครนายก

IMG_4691
นายแพทย์จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

IMG_4684

บรรยากาศห้องอบรมสัมนา

กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูสุขภาพช่องปากครั้งที่ 4/2555 ณ.ห้องประชุมศรีเทพ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 4-5 มี.ค. 2556

กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูสุขภาพช่องปากครั้งที่ 4 /2555 โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ในวันจันทร์และอังคารที่ 4 และ 5 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.30 น.  ณ.ห้องประชุมศรีเทพ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน
แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน
คุณ รัตนา วรปัสสุ ผู้จัดการ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (Adtec) แนะนำโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ
คุณ รัตนา วรปัสสุ
การให้ความรู้ เรื่องสุขภาพช่องปาก โดยทันตแพทย์ จากโรงพยาบาลหล่มสัก
การให้ความรู้ เรื่องสุขภาพช่องปาก
การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุ จาก อำเภอวิเชียรบุรี
การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุ จาก อำเภอวิเชียรบุรี
กิจกรรมร่วมสนุกรับของรางวัล เรื่องสุขภาพช่องปากและฟัน
กิจกรรมร่วมสนุกรับของรางวัล
คุณ กอบแก้ว อัครคุปต์ มอบของรางวัลให้ผู้ตอบคำถาม เรื่องสุขภาพช่องปากและฟัน
มอบของรางวัลให้ผู้ร่วมสนุกตอบคำถาม
การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชอนไพร
การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุ
นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และ ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมพิธีเปิดงาน กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูสุขภาพช่องปากครั้งที่ 4/2555
ประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ

 

 

นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ ท่านประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ ท่านประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์คนไข้ที่ผ่านการฝังรากฟันทียมและมอบของรางวัล
สัมภาษณ์คนไข้
การตรวจสุขภาพฟันฟรีและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก
การตรวจสุขภาพฟันฟรี
บริการตรวจสุขภาพฟันฟรี
บริการตรวจสุขภาพฟันฟรี

 

นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ ประธานในงานและท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช เดินเยี่ยมชมบรรยากาศรอบๆ ภายในนิทรรศการ
ประธานเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ

 

กิจกรรมตอบคำถามเรื่องสุขภาพในช่องปาก มีผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมตอบคำถามเรื่องสุขภาพในช่องปาก

 

 

 

 

 

บอร์ดนิทรรศการรากฟันเทียมของแอดเทคมีผู้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการทำรากฟันเทียม
มีผู้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องรากฟันเทียม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน
ภาพบรรยากาศภายในงา
ถ่ายรูปร่วมกับผู้ร่วมจัดงานโรงพยาบาลอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
ถ่ายรูปร่วมกับผู้ร่วมจัดงานโรงพยาบาลอำเภอน้ำหนาว
คุณ รัตนา วรปัสสุ ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง มอบรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถาม
คุณ รัตนา วรปัสสุ ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง มอบรางวัล

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายรูปร่วมกับผู้จัดบอร์ดนิทรรศการ อำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ถ่ายรูปร่วมกับผู้จัดบอร์ดนิทรรศการ
ทันตแพทย์โรงพยาบาลอำเภอต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ร่วมนิทรรศการถ่ายรูปร่วมกัน
ทันตแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆถ่ายรูปร่วมกัน
ภาพบรรยากาศหลังงานคณะทันตแพทย์และผู้จัดงานนิทรรศการได้ถ่ายรูปร่วมกัน
ภาพบรรยากาศคณะผู้จัดงานถ่ายรูปร่วมกัน