หน่วยบริการในโครงการรากฟันเทียมฯทั้ง 85 แห่ง

หน่วยบริการภาคกลาง
1.สถา่นบันทันตกรรม
2.สถา่นบันประสาทวิทยา

3.สถา่นบันโรคทรวงอก
4.ร.พ เลิศสิน
5.ร.พ นพรัตน์ราชธาน

6.ร.พ สงฆ์
7.ร.พ พระนั่งเกล้า
8.มหาวิทยาลัยมหิดล
9.ร.พ จุฬาลงกรณ์
10.ร.พ ศิริราช
11.ร.พ ตำรวจ
12.ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง(ปทุมธานี)
13.ร.พ ปทุมธานี
14.
ร.พ ประชาธิปัตย์
15.ร.พ นครปฐม
16.ร.พ สมุทรสาคร

หน่วยบริการภาคใต้
1.ร.พ ตรัง
2.ร.พ ปัตตานี
3.ร.พ หาดใหญ่
4.ร.พ สงขลา
5.ร.พ วชิระภูเก็ต
6.ร.พ มหาราชนครศรีธรรมราช
7.ร.พ สุราษฎร์ธานี
8.ร.พ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9.ร.พ พัทลุง
10.ร.พ ชุมพรเขตอุดมศักดิ์


17.ร.พ สมุทรปราการ
18.ร.พ พหลพลพยุหเสนา (กาญจนบุรี)
19.ร.พ เจ้าพระยายมราช (สุพรรณบุรี)
20.ร.พ อ่างทอง
21.ร.พ นครนายก
22.ร.พ สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า(สมุทรสงคราม)
23.ร.พ สระบุรี
24.ร.พ พระพุทธบาท(สระบุรี)
25.ร.พ ลพบุรี
26.สสจ.ราชบุรี
27.ร.พ ชลบุรี
28.สสจ.ฉะเชิงเทรา
29.ร.พ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
30.ค่ายธนะวัชต์ (ประจวบคีรีขันธ์)
31.ร.พ พระปกเกล้าจันบุรี (จันทบุรี)
32.ร.พ ขลุง (จันทบุรี)11.ร.พ ตะกั่วป่า (พังงา)
12.ร.พ ควนขนุน
หน่วยบริการภาคเหนือ
1.ร.พ น่าน

2.ร.พ แพร่
3.ร.พ เถิน (ลำปาง)
4.ร.พ พิจิตร
5.ร.พ นครพิงค์
6.ร.พ พุทธชินราช (พิษณุโลก)
7.ร.พ เชียงรายประชานุเคราะห์
8.ร.พ บางระกำ
9.ร.พ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ตาก)
10.ร.พ ลำพูน
11.ร.พ สันป่าตอง
12.ร.พ ลำปาง
13.ร.พ สุโขทัย
14.ร.พ แม่สอด (ตาก)
15.ร.พ พะเยา
16.ร.พ สอง (แพร่)
17.ร.พ อุตรดิตถ์18.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19.ร.พ เพชรบูรณ์
20.ร.พ สวรรค์ประชารักษ์(นครสวรรค์)
21.มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยบริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.ร.พ สรรพสิทธิประสงค์
2.ร.พ หนองคาย
3.ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี
4.ร.พ หนองบัวลำภู
5.ร.พ ขอนแก่น
6.ร.พ บุรีรัมย์
7.ร.พ ร้อยเอ็ด
8.ร.พ ศรีสะเกษ
9.ร.พ สุรินทร์
10. ร.พ อุดรธานี
11. ร.พ สกลนคร
 

เกณฑ์การรับผู้ป่วย
1. ผู้ป่วยต้องมีฟันเทียมทั้งปากทั้งชิ้นบนและล่างสามารถถอดได้ ที่แนบสนิทและมีการสบฟันดี  และยังใช้ฟันเทียมชุดนี้อยู่แต่มีปัญหาเรื่องการยึดอยู่ของฟันเทียมล่าง
2. ผู้ป่วยต้องมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมรับบริการฝังรากฟันเทียม และให้ความร่วมมือในการผ่าตัด ฝังรากฟันเทียม
3.  ไม่สูบบุหรี่ หรือสูบน้อยกว่า 20 มวนต่อวัน ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา
4. หากผู้ป่วยอยู่ในเงื่อนไขทั้งข้อ1 และ ข้อ2 แล้วให้พิจารณาให้บริการในผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสก่อน
 

                                    
กรอกแบบฟอร์มสมัครบริการ

  นาย นาง นางสาว

ชื่อ - นามสกุล  อาย
                โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
  หรือ เบอร์ญาติใกล้ชิด

        เลือกสถานบริการใกล้บ้า่นท่าน  

         วันที่สมัคร  xx/xx/xx **ควรใส่วันที่สมัคร
        ท่านมีฟันปลอมทั้งปากแบบถอดได้หรือไม่
         มี                      ไม่มี
        ถ้าไม่มีไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
        ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันสูง
         มี                      ไมีมี
        ถ้าท่านมีโรคประจำตัว ท่านต้องนำยาและมาพบแพทย์ก่อน