• “ในหลวง พระราชทานให้มูลนิธิทันตนวัตกรรม เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายรากฟันเทียม"
 • MICRO CT SCAN เครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ระดับไมโครเมตร (Microtomography or micro-CT) ใช้สำหรับศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดภายในของวัสดุต่างๆที่มีขนาดเล็กโดยไม่ทำลายชิ้นงาน ไม่เกิดความเสียหายอาทิเช่น กระดูกสัตว์เล็ก ฟัน วัสดุทางการแพทย์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุที่มีความพรุน วัสดุที่มีความซับซ้อน
 • "บริการทางด้านคลินิก ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง"
 • ท่านที่มีปัญหาในการทำ แฟ้มประวัติการออกแบบ (Design History File) แฟ้มจัดการความเสี่ยง (Risk Management File) การทำข้อมูลวิจัยในมนุษย์ (Process validation) การทดสอบกระบวนการฆ่าเชื้อ (Software validation) เพื่อขอการรับรอง ISO 13485 และ CE marking โปรดปรึกษา ADTEC เรามีคำตอบ อ่านต่อ...

ADTEC ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง

ติดต่อเรา

 • ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง
 • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3
  อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02-564-6960-1, 02-564-7000
  แฟกซ์. 02-564-6962
 • อีเมล์ : info@adtec.or.th